.Diversos estudosos analizan a súa biografía e escrita baixo a coordinación editorial de Luís Cochón e Xusto Beramendi, nunha edición en que colaboran co Centro Ramón Piñeiro a Fundación A. Fraguas e mais o Museo do Pobo Galego.