Simposio de Antropoloxía, Santiago de Compostela, outubro de 1993