De vocación temperá, Berta Cáccamo (Vigo, 1963) creceu nun universo ligado á creación. Considerada como una de las pintoras españolas más importantes de su xeración, foi quen de destilar influencias afastadas no tempo, siempre disposta ao debate coa su obra, cos problemas da arte e coas súas imaxes. Esixente e reflexiva, a su pintura é producto de una mirada inquieta, emocional y afectiva. Por iso é polo que o título da exposición fala de expansión, porque a su obra é asemade un proxecto vital, e de ensayo, porque se escribe en presente continuo e se inscribe na memoria como material fundamental.