Ir ao contido

BDG 70. A REVOLTA DO CÓMIC GALEGO

por VV.AA
€40,00
SKU 9788497496643
o: A mostra BDG70: a revolta do cómic galego nace como resultado da investigación realizada en 2015 por Xulio Carballo para a súa tese doctoral sobre o cómic galego. Esta exposición quere poñer de relevo a gran cantidade de artistas que, aínda en período ditatorial, canalizaron o seu pensamento antiautoritario e artístico a través dun medio aínda marginal, o cómic, e dunha lingua pretendidamente marginalizada, o galego. A riqueza e variedade temática, das técnicas artísticas e dos diferentes formatos empregados non deixarán indiferente ao visitante, que con seguridade vai poder mergullarse na historia política e social dos anos setenta por medio da novena arte.

A exposición ten unha clara vocación tanto estética como didáctica e divulgativa, ao combinar o espertar creativo a respecto do cómic de diversos colectivos e autores e que marcarían un punto de inflexión na concepción artística do momento, cunha profunda carga social, reivindicativa e cultural que nos achegará unha clarificadora visión do tardofranquismo e da transición, así como da necesidade de xustiza social que lestes novos creadores demandaban. A mostra ten como obxectivo recoller e presentar ao público as obras e documentos máis importantes e característicos do nacemento contemporáneo do cómic galego, que tería precisamente unha das súas primeiras manifestacines en NORMAL fai 43 anos, a través da cal conxugouse a denuncia social por medio dunha linguaxe nova, dun carácter transgresor e onde terían moita importancia as representacións dunha Galicia distópica enmarcada dentro da ficción científica, así como o seu achegamento aos medios de comunicación como periódicos ou revistas.27 AUTORES, 8 MÓDULOSAlberte Permuy / Antón Patiño / Fran Jaraba / Gonzalo Navaza / Isaac Díaz Pardo / J. María Méndez / Luís Esperante / Miguel Docampo / Miguelanxo Prado / Oitabén / Paco Martín / Pepe Varro / Pepe Carreiro / Raimundo Patiño / Ricardo Lázaro / Rosendo Díaz ?Roxo? / Saavedra Pita / Ulises L. Sarry / Xan Balboa / Xan López Domínguez / Xan Navarro / Xaquín Marín / Xesús ?Chichi? Campos / Xiráldez / Xosé Díaz / Xosé Lois ?Carrabouxo?/ Vicente Veiga 1. ORIXES En 1971 Xaquín Marín publicou o que coñecemos como a primeira historieta galega. Sería a plancha Ou emigrante, publicada na revista Chan, dirixida desde Madrid polo xornalista Raimundo García Domínguez ?Borobo?. Con ela iniciaríase o que se deu en chamar o ?ciclo dá fame?: unha serie de cuetro historietas autoconclusivas onde a procura de comida e a subsistencia son o ejo central das mesmas. Con todo, xa desde facía un ano antes Isaac Díaz Pardo mostraríanos que o cómic tiña na nosa terra un verdadeiro precedente de base popular e asentado na tradición oral: os romances de cego. 2. VANGUARDIA Nun momento no que aínda se estaban dando os primeiros pasos nesta arte, sobresairía o carácter experimental con que se trataron moitas das obras. Con autores como Reimundo e Antón Patiño, que levaron as súas obras a un radicalismo magmático e caótico, ata a reformulación da tradición dos carteis de cego que elaborou Isaac Díaz Pardo, os anos setenta supuxeron en Galicia un radical e transgresor uso das convenciones do cómic, construíndo todo un discurso alleo en gran parte aos cánones existentes, sendo en moitos casos pioneros máis aló das nosas fronteiras. 3. CIENCIA FICCIÓN O nacemento do cómic galego estaría íntimamente ligado á temática da ficción científica e, abrigo, á figura de Reimundo Patíño, verdadeira guía desta nova arte no noso país. A través da obra mural Ou home que falaba vegliota ou do álbum 2 viaxes, xa xunto a Xaquín Marín, transportaríase a toda unha xeración a través de tempos e mundos distópicos que non deixaban de ser unha representación e denuncia da opresiva realidade galega do momento. Seguirían este ronsel obras como Ratas do propio Marín, ou a magnífica e injustamente esquecida Comandante Iago de Ulises Sarry, publicada ao loargo de 1975 no suplemento Axóuxere. 4. ESPAZOS EXPOSITIVOS O Grupo de cómic do Castro, formado polos irmáns Xosé e Rosendo Díaz e por Chichi Campos e Luís Esperante lanzaríase a realizar entre o verán de 1972 e comezos de 1973 unha serie de exposicións coas súas primerísimos traballos. E faríano, en palabras do propio Xosé Díaz, ?inducidos polo forte impacto que nos habúa producido uns meses antes a contemplación de Ou home que fala vegliota na Galería Redor en Madrid?. Lonxe de quedarse nun feito anecdótico, en decembro de 1973 súmanselles o propio Reimundo Patiño, Xaquín Marín, Pepe Barro e Ricardo Lázaro, conformando unha auténtica mostra itinerante de cómic galego que ao longo de ano e medio percorrería o país levando os aplausos de diversos sectores culturais e sufrindo os ataques da ultraderecha española, sendo incluso estrropeadas varias das obras. 5. ESCOLA Ao contar con numerosas tiras protagonizadas por nenos, como Lixandre, Sabeliña, ou Gaspariño, non resulta estraño que moitas dos seus andainas e ocorrencias teñan lugar nos seus centros de ensino. A través deles realizaríanse fortes alegatos a favor do ensino en galego e en defensa do colectivo de mestres. Pero a auténtica revolución chegaría en 1975 coa creación d a revista Vagalume, un proxecto pionero por onde pasarían boa parte dos autores da época e que contaría coa supervisión lingüística do Instituto dá Lingua Galega e a colaboración, en ocasións desinteresada, de numerosos axentes educadores, culturais e artísticos de toda Galicia, que dotarían dunha alta calidade e rigor todos os traballos recolleitos no seu interior. Froito disto, hai que resaltar os máis de 5.000 suscriptores que Vagalume chegou a ter. 6. PRENSA O inminente fin da ditadura que se oteaba xa no ano 1974 levaría ao nacemento na prensa de novos espazos dedicados á cultura galega. Neste novo espertar tería unha vital importancia o cómic galego, que demostrou ser un eficaz medio para transmitir os desexos aperturistas de boa parte dos galegos e denunciar, moitas veces de xeito oculto para esquivar a censura, as graves inxustizas que aínda cometíanse no noso País. Tralo inicio propiciado coa sección As furnas do rei Cintolo no Ideal Galego, con series como Historias dunha vella descoñecida, de Esperante, ou o xa famoso Gaspariño de Marín, seguiríanlle, xa en periodo democrático, a práctica totalidade dos medios impresos en Galicia, demostrando a boa acolleita que o medio estaba tendo, con series como Sabeliña, de Xosé Lois ?Carrabouxo?, Ou Galo Camilo, de Pepe Carreiro, ou Fuco, de V. Veiga. 7. REVISTAS As revistas son, en certo xeito, as que lle conferirán a esta década un sentido circular no ámbito do cómic: delas partiría a primeira historieta co ?emigrante? de Marín na generalista Chan, para acabar xa ás portas dos anos oitenta, coa experiencia de Xofre, fanzine íntegramente dedicado ao cómic e que marcaría o inicio dunha nova etapa. No medio do camiño serían varias as experiencias comiqueras neste soporte, desde a primeira revista de BDG, A Cova dás Choias (1983), ata a infantil Vagalume ou na generalista Teima, a novena arte gozaría dunha vigorosa presenza xa desde os seus inicios. 8. COLECTIVOS Lonxe de ter un tímido nacemento, a década dos setenta supuxo para a BDG o espertar de máis dunha treintena de autores e autoras, o que conformaría unha verdadeira policromía historietística no noso país. Aínda que algúns autores, como Suso de Touro ou Gonzalo Navaza, só se achegaron esporádicamente á novena arte antes de continuar coa súa carreira literaria, outros como Miguelanxo Prado, Xaquín Marín ou Pepe Carreiro continúan a día de hoxe facendo da expresión gráfica a súa forma de vida, conformándose, así mesmo, como un referente para as varias xeracións que agora mesmo conflúen na creación de cómic.
Textos: NORMAL Espazo de intervención cultural.
Editorial: UNIVERSIDADE DA cORUÑA