Libro de alumno para a aprendizaxe do galego para o nivel B2.