Libro de alumno para a aprendizaxe do galego para o nivel CELGA 2.