Unha breve historia do tempo, unha obra fundacional, que semella non beber de fonte algunha nin estar contaminada pola influencia de textos anteriores- unha obra na que Stephen Hawking senta as bases do que habería de ser a divulgación científica para centos de libros posteriores