Actas das Xornadas celebradas baixo este título en xuño de 1997 en Santiago de Compostela. Organizadas polo Consello da Cultura Galega para que investigadores, expertos e profesionais do hipersector da comunicación formulasen os seus puntos de vista. Neste volume recollémos os relatorios que se presentaron.