Incursións Antropoloxícas no Espacio Construido.
Actas do Seminario Internacional "CUTURA E ARQUITECTURA"
Universidade Fernando Pessoa-Porto