Hai multitude de libros divulgativos sobre ela, pero este ten o decisivo valor de ser escrito polo mesmo Einstein en 1916, ano seguinte ao de presentación da relatividade xeral.