Volume que ofrece as claves para gozarmos e interpretarmos o románico dun dos lugares fundamentais do románico galego, na Ribeira Sacra.