Contemplado non como unha illa senón como o que realmente pretendeu ser e foi: o alento e a luz dunha xeración de creadores e animadores dunha nova dramaturxia galega.