Este libro achégase á historia e evolución dos balnearios en Galicia revisitando as súas orixes e convertendo o lector en testemuña do seu desenvolvemento e progresión ata a actualidade.