O obxectivo deste libro, que reúne algunhas das firmas máis importantes do mundo no relativo á teoría e á análise da paisaxe, é o de substituír un achegamento superficial por unha mirada crítica.