Este é un monumental estudo sobre as vías romanas na antiga Gallaecia. Esta publicación localiza, cataloga, transcribe e estuda máis de 600 miliarios e outras inscricións viarias de época romana na Gallaecia ampla.
(conventos bracarense, lucense e asturicense).