Baixo o título de Jacobus patronus e, a través das achegas de recoñecidos investigadores de Cuba, Chile, Estados Unidos, Alemaña, España, Francia, Italia, Polonia e Portugal, o Comité quere afondar na relación do apóstolo Santiago co mundo exterior. O Congreso tivo lugar na cidade de Santiago, entre os días 9 e 11 de novembro de 2017.
Temas: