Nos inicios do Movemento Abstracto, nas décadas do cincuenta e sesenta, os artistas Molezún, Mampaso, Labra e Caruncho teñen una presenza moi activa no seu desenvolvemento.