Trátase da conservación do patrimonio urbanístico-arquitectónico ou, dito noutros termos, do patrimonio ordinario das nosas cidades...