.Diversos estudosos analizan a súa biografía e escrita baixo a coordinación editorial de Luís Cochón e Xusto Beramendi, nunha edición en Sargadelos e outros textos que nos transmiten a súa vida e obra forman parte desta publicación.