Ir a contenido
Gastos de envío desde 3,30€! 📦
Gastos de envío desde 3,30€! 📦

AUTOGOBERNO E SISTEMAS DE FINANCIAMENTO. O PAPEL DA NACIÓN GALEGA

€24,95
ISBN 9788484876557

Pretendemos presentar dun xeito resumido as cuestións esenciais que suscitan os sistemas de financiamento no Estado español, centrándonos especialmente nas deficiencias que, desde un punto de vista nacionalista galego, caracterizan o chamado sistema de réxime común, que afecta a 15 das Autonomías, (sen que este termo teña nada a ver co significado real desa verba), agás as forais. O mesmo Tribunal Constitucional canso está de acreditar en diversas das súas sentenzas que " Autonomía non é Soberanía", poñéndonos de manifesto a moca que supón escoitar a tantos que o Estado español "é o máis descentralizado do mundo", crenza baseada no seu españolismo, na fe, ou na ignorancia sobre as competencias de dispoñen os Estados, por exemplo, que forman o EUA, que tomamos como exemplo porque nunca escoitarán falar destas competenciasw á morea de "teóricos españolistas especialistas nesta temática", malia a admiración que profesan polo mesmo.

Xosé Díaz Díaz. Nado en Ferrol (1944), traballou desde os 14 anos no taller de Maquinaria, no Departamento de Proxectos, e finalmente como Economista no Departamento de Orzamentos, Planificación e Control de Custos. Encabezou a delegación da INTG nas negociacións de 1984 sobre a reestruturación do sector naval galego e español.

ÍNDICE

1. OS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO DO RÉXIME COMÚN OU DAS “REXIÓNS” NO ANO 2020 E ALGUNHAS CUESTIÓNS SOBRE UN POSÍBEL NOVO SISTEMA DE FINANCIMENTO. 9

1.1.1. Limiar 9

1.1.2. Tipos de SdF existentes no Estado español 10

1.1.3. Como funciona e que obxectivos persegue o SdF chamado de RC 12

1.1.4. Aproximación dos impostos soportados en Galiza polo Sistema Fiscal español non Local. 20

1.1.5. A inexistencia práctica de política fiscal e orzamentaria dada a carencia de autonomía política real. 22

1.1.6. O SdF non é a única forma de succión dos recursos económicos galegos 28

1.1.7. Os resultados da Liquidación do SdF de RC en 2020 30

1.1.8. UNHA CUESTIÓN FINAL. CONSIDERACIÓNS SOBRE O PREVISTO “NOVO” SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE RÉXIME COMÚN, OU DAS CC.AA. CONSIDERADAS COMO “REXIÓNS”. 36

1.1.8.1. LIMIAR 36 1.1.8.2. RELATORIO 39

1.1.8.2.1. Cuestións básicas dos SdF de RC. Unha revisións ignorada 39

1.1.8.2.2. O Documento do Goberno Central enviado ás CC.AA.. Significado 42

1.1.8.2.3. O Documento da Comisión de Expertos e o seu modelo de revisión do SdF. 43 1.1.8.2.4. O Principio fundamental dos SdF. A opción necesaria para Galiza 48

1.1.8.2.5. A opción da Xunta de Galiza do PP 51 1.1.8.2.6. A Autonomía de Ingreso dos Orzamentos Liquidados da Xunta 53

1.1.8.2.7. ANEXOS Relatorio 55

1.1.8.2.8. ANEXOS DO SdF ANO 2020 63 107 107 111 119 125 132 133 141 147 147 147 147 150 2. NACIÓN E SISTEMAS DE FINANCIAMENTO. Crítica sobre o documento dos “Expertos con bandeira” a respecto do “novo” Sistema de Financiamento de réxime común.

2.1.1. Resumo sintético das pretensións dos propoñentes

2.1.2. O Sistema de Financiamento en vigor

2.1.3. Outras cuestións sobre o SdF actual

2.1.4. A estrutura do “novo” Sistema de Financiamento

2.1.5. A respecto do Sistema de Concerto e de Convenio

2.1.6. Outras cuestións diversas 2.1.7. ANEXOS

2 3. BREVES NOTAS SOBRE OS SISTEMAS DE FINANCIAMENTO. O DE RÉXIME COMÚN E O DE CONCERTO OU CONVENIO.

3.1.1. CASO 1 3.1.2. CASO 2 – A1 3.1.3. CASO 2 – A2 3.1.4. CASO 3

3.1.5. O Principio de Suficiencia 151 12 234 220 ÍNDICE 3.1.6. ANEXO: O Réxime Común (A) e o Sistema de Concerto (B) 154 4.

QUE SON OS SISTEMAS DE FINANCIAMENTO EN 10 PREGUNTAS

156 4.1.1. Que é un Sistema de Financiamento

156 4.1.2. Que tipos de sistemas de financiamento existen no Estado español

156 4.1.3. Como funciona e que obxectivos políticos persegue o sistema de financiamento xeral (réxime común). 157

4.1.4. Cal é a carga fiscal soportada realmente por Galiza 158

4.1.5. Ten ou non ten Galiza capacidade para financiar o seu autogoberno 158

4.1.6. En que consiste o sistema de Concerto 159 4.1.7. Cales son as diferenzas entre os dous modelos 159

4.1.8. Que acontece co sistema de financiamento dos Concellos galegos 160

4.1.9. Ten Galiza agora, capacidade para contar cunha política fiscal que garanta unha autonomía política beneficiosa para o País. 160

4.1.10. É o sistema de financiamento a única forma de succión de recursos económicos de Galiza ou hai outras formas de apropiación do noso excedente. 161 163 163 165 167 168 173 177 182 182 183 189 203 207

5 A LIQUIDACIÓN DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO DAS CC.AA. DE RÉXIME COMÚN NO ANO 2009 (INICIAL DO SISTEMA VIXENTE)

5.1.1. Limiar 5.1.2. O vixente Sistema de Financiamento 2009+

5.1.3. O Custo das Necesidades de Gasto no ano 2009

5.1.4. Como se financian as Necesidades de Gasto

5.1.5. Os Fondos de “Converxencia”

5.1.6. ANEXOS 6. MISERIA DA SOLIDARIEDADE. AS BALANZAS FISCAIS ESPAÑOLISTAS.

6.1.1. Limiar

6.1.2. Miseria de Solidariedade

6.1.3. A metodoloxía utilizada polas BB.FF. españolistas: Efectos prácticos

6.1.4. O enfoque de Fluxo Monetario e a súa aplicación a Galiza

6.1.5. ANEXOS capítulo 6 7.

BIBLIOGRAFÍA

XOSÉ DÍAZ DÍAZ

Autor de varias publicacións, entre elas o Informe sobre a Construción Naval (CXTG) de 1990. Deputado do BNG nas lexislaturas V e VI, foi portavoz das áreas de industria, enerxía e asuntos europeos e presidente da Comisión de Economía na V lexislatura. Publicou numerosos informes e documentos sobre políticas públicas. En 2016, Sermos Galiza S.A. editou o seu traballo As contas que nos contan. As balanzas fiscais como ideoloxía re-centralizadora.

____

Editorial: Laiovento 01-2024
Idioma: Galego

Fora de Serie, 27

Catálogo Xeral,