30 nomes e as súas achegas.
Esta publicación presenta unha selección de 30 nomes que salientaron pola súa relevancia, orixinalidade ou representatividade no eido da ciencia galega