Ir a contenido

ADRAL

€18,00
SKU WP3136
Coa intención "de manter viva a vocación de entregar aos demais o que un vai adeprendendo", Xosé Filgueira Valverde xuntou artigos escritos inicialmente para os xornais.

Estes artigos foinos publicando en libro, co título de Adral, desde 1979 ata o ano da súa morte. Como comenta o propio autor, "a súa unidade vén dada por un fito, Galicia, e polo anceio de servir á súa cultura. [...] O Adral é quintana, portelo e achego que dá cabida para que un poida deterse a parolar un anaquiño, sobre isto e aquilo, en leria aberta e vagariña, como quen fala para descansar".