A riqueza das nacións, publicada en 1776, constitúe a pedra fundacional da economía entendida como unha ciencia moderna.