Vinte cantigas de escarnio e maldicir

10,00

Vinte cantigas de escarnio e maldicir xorde coa vocación de ser unha ponte entre as nosas raíces medievais e a fala de hoxe, aínda viva e gozando de boa saúde despois de múltiples vicisitudes, entre a rexouba libre de censura e o amor esperanzado

Hay existencias

Category: Etiquetas ,

Vinte cantigas de escarnio e maldicir xorde coa vocación de ser unha ponte entre as nosas raíces medievais e a fala de hoxe, aínda viva e gozando de boa saúde despois de múltiples vicisitudes, entre a rexouba libre de censura e o amor esperanzado. Con tal motivo ofrecemos cantigas de Afonso X, Pero Garcia Burgalés, Fernando Esquio, Johan Airas de Santiago, Johan Garcia de Guilhade, Pero da Ponte, Afonso Lopez de Baian, Airas Perez Vuitoron, Estevan da Guarda, Johan Soarez Coelho e Martin Soarez, todas elas acompañadas de notas e un comentario. A versión ao galego actual que de cada unha delas realizou Bernardino Graña e o breve aparato crítico pretenden achegar ao público o coñecemento e comprensión do tesouro dos nosos cancioneiros.

Peso 0.1 kg