REX ET REGINA.URRACA, AFONSO RAIMUNDEZ E A MONARQUIA GALEGA

16,00

Por vía de regra, os autores que se achegan á Galiza do século XII fan de Diego Xelmírez o eixo central do seu relato. Semellante perspectiva, nitidamente ideoloxizada, proxecta o espazo compostelán na corte de León; porén, deliña asemade a indesexable conseucuencia de negar a realidade dun reino de Galiza de seu, hexemónico no horizonte hispano até o catrocentos….

Hay existencias