Os instrumentos da música popular

9,00

Esta obra é un percorrido pola nosa tradición musical, polas nosas culturas de canto e acompañamento musical. Pobos con capacidade creadora para inventar os seus propios intrumentos.

No ámbito da cultura popular galega, a música ocupa un lugar importantísimo. Entendemos por música a combinación de sons, e destes co tempo, sendo os sons de diferentes alturas, timbres e duracións, seguindo regras determinadas e variables no espa0zo e no tempo. Esta obra é un percorrido pola nosa tradición musical, polas nosas culturas de canto e acompañamento musical. Pobos con capacidade creadora para inventar os seus propios intrumentos.

Hay existencias