Os Celtas da Península Ibérica

15,00

Nesta obra descríbense todos os coñecementos actuais acerca dos celtas da Península Ibérica. Ademais, Alberro presenta as semellanzas culturais atopadas entre os celtas peninsulares, especialmente do NO, a rexión con máis herdanza céltica, e os das Illas Británicas.

A segunda parte está a cargo de Carlos Jordán, un dos lingüistas máis dintinguidos no estudo do idioma celtibero ou hispano-céltico. 

Hay existencias