Linguas e Literaturas Celtas. Orixe e evolución

16,00

Ramón Sainero é un reputado estudioso do celtismo e doutor en literatura celta. Ofrécenos aquí o estudio das primitivas linguas celtas, en especial do irlandés, lingua nacional de Irlanda, posuidora dunha literatura de gran beleza temática.

Hay existencias

Este é o primeiro libro que aporta un estudio detallado das linguas e literaturas celtas no seu pasado e no presente, ao tempo de ofrecer unha morfosintaxe básica da lingua celta cun método de pronunciación figurada –usando o alfabeto fonético internacional– das frases e oracións básicas de uso cotián da lingua gaélica, cousa pouco ou nada usual noutros métodos de ensino da mesma.

Peso 0.2 kg