Cultura popular e imaxinario social en Galicia

19,00

Ata hoxe, o interese da maioría dos historiadores da cultura en Galicia centrouse no estudo dos elementos que deron vida á particular imaxe do mundo das minorías que se expresaban por escrito. Por iso, en moitas ocasións, esta adoita ser presentada como a única realidade cultural do noso pasado.

Hay existencias

Poucos prestaron, pois, atención ao coñecemento das claves culturais das clase populares, en boa medida, porque moitas delas foron de natureza oral e non deixaron tras si unha pegada documental apreciable. Isto non significa, porén, que a imaxe do mundo desas clase populares non existise ou no tivese unha presenza e forza real no devir histórico de Galicia. Este libro trata de recuperar o protagonismo que correspondería á acción cultural do campesiñado e as clases populares urbanas na sociedade galega entre 1480 e 1900.

Peso 0.1 kg