Breve historia da Coruña

10,00

Esta Breve Historia da Coruña pretende ser curta, manexábel e divulgativa. En nada busca ser exhaustiva nin comprensiva, porque non se poden esgotar nunhas poucas páxinas asuntos que xeraron polémicas sen conto.

Agotado

Category: Etiquetas ,

Esta Breve Historia da Coruña pretende ser curta, manexábel e divulgativa. En nada busca ser exhaustiva nin comprensiva, porque non se poden esgotar nunhas poucas páxinas asuntos que xeraron polémicas sen conto. Non pretende servir como introdución a outros estudos de maior densidade, aínda que os recomende e deles se alimente.

Este libro enténdese como un paseo pracenteiro pola cidade. Vai na axuda do cidadán curioso que, no medio da trasfega cotiá, ten un momento para deterse e preguntarse polo sentido das rúas, das prazas, dos edificios: polo seu propio sentido. Por iso nos esforzamos por xunguir a historia da cidade aos nomes dos lugares, á configuración dos barrios e á lembranza das persoas senlleiras que neles habitaron.

O segundo dos propósitos deste libro é o de situar a cidade no seu contexto galego e galeguista. Asumimos sen discusión que non se pode negar á Coruña a súa longa vinculación co resto de Galiza e o seu traballo a prol da cultura e da política galegas. Desde este punto de partida queremos percorrer a cidade; queremos ver nela o que queda do que foi e o que aínda se pode imaxinar na memoria colectiva e por baixo dos disfraces das construcións e dos costumes novos cos que a modernidade a miúdo trata de esquecer o pasado.

* Introducción
* I. Época romana
** »Brigantium»: la ciudad romana
* II. Época medieval
** Crunia: la ciudad medieval
* III. Época moderna
** Pescadores y pescadoras: la Pescadería
* IV. Época contemporánea
** La ciudad del cambio de siglo: el Ensanche
* V. El siglo XX
** A Coruña del galleguismo
* VI. A Coruña de la posguerra
** Campesinos a la ciudad: los nuevos barrios
* VII. A Coruña del siglo XXI
* VIII. A Coruña de los artistas y pensadoras
* Bibliografía

Peso 0.1 kg