Arquitectura industrial en Vigo

11,00

(1898-1939). Orígenes, evolución y estado actual (usos y perspectivas de futuro)

Este traballo pretende cubrir o baleiro existente no estudo das construccións industriais viguesas ergueitas durante o primeiro terzo do século XX, ou sexa, nun momento de especial puxanza para o seu sector fabril local e que ten deixado moitas improntas na súa xeografía urbana.

Solo quedan 2 disponibles

Category: Etiquetas ,